De motor

Als het goed is krijgen we een grote hoeveelheid laagwaardige thermische energie.

De kunst is om deze energie om te zetten in beweging en of elektrische energie.

Het meest voor de hand ligt het gebruik van een stirlingmotor.

Het rendement van een stirlingmotor wordt in het gunstigste geval bepaald door de carnot cyclus.

Dit houdt in dat het rendement nooit hoger kan zijn dan het temperatuurverschil gedeeld door de absolute temperatuur.

Dus als we een temperatuurverschil halen van 30 graden en de absolute temperatuur is 300K dan zou het rendement hooguit 10% kunnen zijn.

Het enige dat we kunnen beinvloeden is het temperatuurverschil. (door optimale stralers) 

Dus we weten bij voorbaat dat het omzetten in bewegingsenergie alleen met een laag rendement kan.
Afhankelijk van de bereikte temperatuur hopen we op een rendement van 5 tot 10%
Bedenk wel, dat gewone zonnepanelen ook maar 15 % halen
.

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo model Stirling motortje

Zoals het er nu uitziet wordt het gebruik van een Stirling onpraktisch vanwege het formaat.

Nu denken we aan een ander type motor te ontwikkelen. De randvoorwaarden zijn heel gunstig daarvoor.

 Home