Zonnepanelen

  Zonnepanelen, de PV cellen, zetten de licht energie om in elektriciteit.
hoe meer licht, hoe meer elektriciteit.
Er valt meer licht op als het paneel op de zon gericht staat.
Om deze reden zal gemiddeld om 13.20h de hoogste productie zijn van de zonnepanelen mits de panelen goed gericht staan.
Dit heeft te maken met onze breedtegraad.
Als de panelen echter niet goed gericht staan, is de productie minder.
Het is een hell of a job om dat uit te rekenen maar gelukkig is er een handig hulpmiddel.
In het plaatje hiernaast kan men zien bij welke helling en richting de jaarproductie is.
Het gaat hierbij om een vast installatie, dus niet draaibaar.
In het plaatje is te zien dat de richting helemaal niet zo kritisch is.
Zelfs op het noorden is er nog productie.
Dit komt vooral door het diffuse licht in Nederland.
De atmosfeer zorgt voor een flinke verstrooiing van het licht.
Panelen hebben last van de warmte. Hoe hoger de temperatuur, hoe lager de productie.
Dit moet men niet onderschatten. Panelen kunnen gemakkelijk 50°C worden.
Bij een temperatuur coëfficiënt van 0,4%/K, zakt de productie al 10%.
Als het dus mogelijk is om het koel te houden, dan zeker doen.
Panelen geven een spanning af die heel lang nagenoeg gelijk blijft totdat er bijna geen licht meer is.
Als het paneel echter belast wordt door stroom af te nemen, dan stort de spanning in elkaar.
Er is dus een optimum voor de belasting maar deze is sterk afhankelijk van de hoeveelheid licht.
Dit optimum heet het maximum power point oftewel Mpp.
Dit is de taak van de converter of inverter.
  wordt vervolgd.