De historie.

In het recente verleden is er een project geweest om studenten kennis te laten maken met allerlei facetten van technologie: de zogenaamde intelligente tuinlamp .

Dit was een groot succes waarbij we als feedback van de studenten kregen dat er weinig zelf aan te ontwikkelen was.

Van de leiding kregen we ook te horen dat het een succes was maar dat de begeleidingskosten te groot zijn om hiermee door te kunnen gaan.

De oplossing die gevonden werd is een project te starten die in teamverband gedaan kan worden waardoor de begeleidingskosten relatief minder worden.

Ook wordt nu van de studenten verwacht dat zij zelf ook met ideeën komen.