Het idee

Bij het zoeken naar een project kwam het idee op om zoiets te doen als de Frysian Solar Challenge.

Dit had wel een paar nadelen: scoren hiermee kan nauwelijks want er zijn heel veel deelnemers.

Wil je in de top 3 komen, dan moet er ook nog eens heel veel geld tegenaan gegooid worden. En dat is er niet.

Waarom dan niet iets doen waar we echt mee kunnen scoren en dat niet per se veel geld hoeft te kosten.

 

De filosofie:

Als de zon straalt, dan gaat de warmte er op enig moment ook weer uit.

Na wat denkwerk is de conclusie dat het wel in de vorm van thermische straling moet zijn.

Achteraf is het ook simpel, dag en nacht wordt er thermisch uitgestraald.

De kunst is nu om dat te benutten. Een temperatuur op een vlak wordt bepaald door een balans van in en uitgaande energie.

Stel we kunnen geleiding, convectie, verdamping en condensatie minimaliseren, dan blijft alleen de thermische straling over.

Het uitstralen is een gegeven, het instralen wordt bepaald door de dampkring: de aanwezigheid van gassen en water.

Nog steeds simpel. Het ingestraalde vermogen is afhankelijk van de dichtheid van de dampkring en de openingshoek waarmee je naar de dampkring kijkt.

Als de dichtheid van de gassen in de dampkring laag is, dan is de instraling evenredig met de ruimtehoek. Een kleine ruimtehoek betekent weinig instraling.

Maar de uitstraling wordt nergens door beperkt. Per saldo wordt er warmte afgevoerd en weinig toegevoerd: het wordt kouder totdat er een evenwicht is.

Deze kou is te gebruiken door ofwel direct uit te stralen ofwel de kou gebruiken om een motortje te laten draaien.